Sociale voordelen

Het Sociaal Fonds van de Betonindustrie (SFBI) kent verschillende aanvullende sociale voordelen toe aan arbeiders.

Als arbeider uit het Paritair Subcomité voor de Betonindustrie (PSC 106.02) kan U dan ook genieten van onder meer een:

  • blijfpremie
  • outplacement
  • sectorale hospitalisatieverzekering
  • sectoraal aanvullend pensioenplan
  • stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
  • syndicale premie
  • vergoeding arbeidsongeschiktheid
  • vergoeding tijdskrediet landingsbaan

Voor meer informatie over de inhoud, toepassingsvoorwaarden en procedure van de sociale voordelen kan U hier terecht.

 

 

Vergoeding tijdskrediet landingsbaan

Het Sociaal Fonds van de Betonindustrie (SFBI) kent sinds kort een nieuw aanvullend sociaal voordeel toe aan arbeiders uit het Paritair Subcomité voor de Betonindustrie (PSC 106.02).

Meer informatie over de aanvullende vergoeding bij tijdskrediet landingsbaan kan U hier terugvinden.

 

Terugvordering coronapremie

De sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van 14 december 2021 voorziet in de toekenning door de werkgevers van een coronapremie in de vorm van consumptiecheques aan de arbeiders uit de betonindustie. De in overeenstemming met deze cao toegekende coronapremie, verhoogd met de patronale bijdrage, kan worden teruggevorderd bij het SFBI. U kan de procedure en modaliteiten voor de terugvordering hier raadplegen.

 

Aanbod van onze opleidingen

Met het bedrijfsopleidingsplan in de hand kunt u uw personeelsbeleid invullen in de richting van uw bedrijfsdoelstellingen.
Hoe een eenvoudig BOP opstellen kunt u hier lezen. Raadpleeg ons aanbod van opleidingen, lees meer over tips & trick om uw personeelsbeleid te ondersteunen op de pagina met allerlei Tools waarmee het Sociaal Fonds ondersteuning kan bieden.