Sociale voordelen

Het Sociaal Fonds van de Betonindustrie (SFBI) kent verschillende aanvullende sociale voordelen toe aan arbeiders.

Als arbeider uit het Paritair Subcomité voor de Betonindustrie (PSC 106.02) kan U dan ook genieten van onder meer een:

  • blijfpremie
  • outplacement
  • sectorale hospitalisatieverzekering
  • sectoraal aanvullend pensioenplan
  • stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
  • syndicale premie
  • vergoeding arbeidsongeschiktheid
  • vergoeding tijdskrediet landingsbaan

Voor meer informatie over de inhoud, toepassingsvoorwaarden en procedure van de sociale voordelen kan U hier terecht.

 

 

Strategische competentieprognose

Ontdek in het rapport voor welke transities de sector het komende decennium staat, hoe deze zich verwacht worden te uiten en wat de impact ervan is op de benodigde competenties om een job in de sector te kunnen (blijven) uitoefenen.
 

Vergoeding tijdskrediet landingsbaan

Het Sociaal Fonds van de Betonindustrie (SFBI) kent sinds kort een nieuw aanvullend sociaal voordeel toe aan arbeiders uit het Paritair Subcomité voor de Betonindustrie (PSC 106.02).

Meer informatie over de aanvullende vergoeding bij tijdskrediet landingsbaan kan U hier terugvinden.