HR-beleid

ESF-project: Strategische competentieprognose Betonindustrie

Wat is de invloed van digitalisering en nieuwe technologieën, vergrijzing en de omslag naar een circulaire en koolstofarme economie op de benodigde competenties in uw bedrijf?

Lees meer

Hoe tussenkomst voor opleiding aanvragen?

Met het bedrijfsopleidingsplan in de hand kunt u uw personeelsbeleid invullen in de richting van uw bedrijfsdoelstellingen. Hoe een BOP opstellen?

Lees meer

Een opleidingsCV

Een bewijs van gevolgde opleidingen is dan mooi meegenomen. U krijgt een bewijs van alle gevolgde opleidingen en op deze manier krijgt u meer kansen op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Duurzaam personeelsbeleid

Personeelsbeleid is niet voor kleine bedrijven… Wordt er soms gezegd. Niets is minder waar. Het kan ook op een heel eenvoudige manier gebeuren.

Lees meer

Werkplekleren

De huidige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om creatiever te zijn op vlak van rekrutering. Leertrajecten vormen een oplossing.

Lees meer

Diversiteit en antidiscriminatiewetgeving

Vaak weten wij niet eens dat wij discrimineren. In de vacatures vinden wij nog steeds meldingen van een gewenste moedertaal of zelfs leeftijd… Maar, mag dat wel?

Lees meer

Leeftijdspiramide opstellen

Weet u wat is de gemiddelde leeftijd is in uw organisatie? Kent u de cruciale competenties om uw strategische doelstellingen te kunnen verwezenlijken?

Lees meer

Het Persoonlijk- of BedrijfsOpleidingsPlan

Een BOP beschrijft zowel de ontwikkeling van een individuele medewerker als van het team in het algemeen. In het BOP beschrijft u de huidige situatie en de gewenste situatie voor de toekomst.

Lees meer

In kaart brengen van competenties en vaardigheden

Uw mensen vormen uw grootste kapitaal. Neemt u voorzorgen om hun kennis en ervaring binnenshuis te behouden?

Lees meer

Uitstroom van talent voorkomen

Uitstroom van werknemers is een groeiend probleem in iedere technische sector. Het duurt lang om iemand op te leiden. Het is dus veel beter om ervoor te zorgen dat uw mensen echt willen blijven.

Lees meer

Voeren van evaluatie-, beoordelings- of functioneringsgesprekken

Wat is het verschil tussen de drie soorten en zijn die gesprekken nuttig? Wij zetten eerst de algemene kenmerken op een rij.

Lees meer

Laaggeletterdheid op de werkvloer

Bijna elk bedrijf krijgt vroeg of laat te maken met verandering: automatisering, digitalisering, nieuwe producten, … Bijblijven is een uitdaging voor elke werknemer.

Lees meer

HR ondersteuning op maat

De nood aan een professioneel HR-beleid dringt zich al sinds enkele jaren op. Niet haalbaar voor u? Vraag een coach om hulp.

Lees meer

Kennismatrix

Iedere mens leert op zijn eigen manier. In een afdeling, en zeker in een team zien wij vaak veel diversiteit. Het is nuttig om de kennis en de vaardigheden in kaart te brengen.

Lees meer

Organiseren van toolboxmeetings

Een toolboxmeeting is een belangrijk communicatiemiddel om de medewerkers te sensibiliseren op vlak van veiligheid en welzijn op de werkvloer maar ook om risico’s en problemen te detecteren.

Lees meer

Introductie van nieuwe medewerkers

Rekrutering en selectie van nieuwe medewerkers kost veel tijd en geld. Vindt u toch een geschikte nieuwkomer, dan is een goed onthaal cruciaal. Zeker als u het "draaideureffect" wil vermijden.

Lees meer

Peter/meterschap

Naast het belang van de sociale integratie van een nieuwkomer, is er nog één significant aspect en dat is veilig werken. Een Peter/meter kan daar een belangrijke rol spelen.

Lees meer

Vacature opstellen

Bedrijfsleiders vinden amper nog technisch geschoolde mensen. Vergrijzing is zichtbaar en de lijst met de knelpuntberoepen wordt alsmaar langer. Hoe een goed functieprofiel opstellen?

Lees meer