Organiseren van opleidingen: tips & tricks

Tips & tricks bij het organiseren van een opleiding:

 • Denk goed na wat de deelnemers moeten kunnen een kennen na de opleiding. Leg vooral focus op de belangrijkste aspecten en durf keuzes te maken.
   
 • Vertel uw deelnemers waarom de geplande opleiding zo belangrijk is en wat er verwacht wordt van hen dat ze gaan leren. Hun input kan zeer waardevolle informatie bezorgen waardoor u de inhoud nog beter kan afstemmen op de situatie. Hun motivatie zal dan vaak ook hoger zijn.
   
 • Niet te veel onderwerpen of toestellen in een keer! Combinatie-opleidingen werken vak niet. Nieuwe kennis die niet voldoende ingeoefend kan worden zal ook niet blijven hangen. Kortom, u hebt veel ondernomen om verwarring te creëren zonder het vooropgesteld resultaat te bekomen.
   
 • Briefing van de instructeur is belangrijk! Maak voldoende tijd vrij om de instructeur te vertellen over de veiligheidsinstructies, gewoontes in het bedrijf, functies van de deelnemers en de verwachtingen. Instructeur die onvoldoende het bedrijf en de situatie van de deelnemers kent verliest soms een groot deel van zijn credibiliteit.
   
 • Laat de groep niet te groot worden want dit zal nefast zijn voor de deelnemers. De instructeur zal onmogelijk zijn aandacht kunnen verdelen tussen alle deelnemers en bovendien krijgen de deelnemers onvoldoende kansen om te oefenen of zelf om vragen te stellen. Wat nog erger is, de deelnemers zijn dan vaak gefrustreerd en gedemotiveerd om later weer een andere opleiding te volgen.
   
 • Vergeet zeker niet om de geboekte tijdens de opleiding vooruitgang met de instructeur te bespreken eens de opleiding achter de rug is. Met deze informatie kunt u uw medewerkers gerichter coachen.
   
 • Motiveer de deelnemers om het geleerde ook te blijven toepassen op de werkvloer. Verankering van de nieuwe kennis duurt soms iets langer en tegelijk vervallen mensen vaak al snel in de oude gewoontes.
   
 • Zorg ervoor dat de leidinggevenden betrokken worden en indien mogelijk, ook dezelfde opleiding kunnen volgen. Op deze manier vermijdt u dat ze achteraf tegenstrijdige instructies gaan geven aan hun mensen.
   
 • Mensen leren door herhaling maar ook van elkaar. Concreet betekent dit dat een regelmatige bijscholing belangrijk is. Uiteraard op voorwaarde dat het niveau aangepast is aan de deelnemers. Gemengde groepen zijn niet per definitie verkeerd maar enkel indien de instructeur tijd heeft om daar rekening mee te houden. Is het niveauverschil te groot? De onervaren deelnemer zal zich niet veilig voelen in de groep en het rendement zal zeker onvoldoende zijn.