Sociale voordelen

Blijfpremie

Voordeel voor arbeiders die blijven werken terwijl ze aanspraak op het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag mogen maken.

Lees meer

Outplacement

Ontslagen arbeiders die aan bepaalde leeftijd- en anciënniteitcriteria voldoen, kunnen een begeleiding krijgen.

Lees meer

Sectorale hospitalisatieverzekering

Een hospitalisatieverzekering na 6 maanden sectoranciënniteit, zonder medische formaliteiten of wachttijd.

Lees meer

Sectoraal aanvullend pensioenplan

Arbeiders genieten van een verzekering 2de pijler, bevattend jaarlijkse stortingen gelinkt aan hun sectoranciënniteit.

Lees meer

SWT (ex-brugpensioen)

Voordeel voor arbeiders die blijven werken terwijl ze aanspraak op SWT (ex-brugpensioen) mogen maken.

Lees meer

Syndicale premie

Gesyndiceerde arbeiders en ex-arbeiders in SWT (ex-brugpensioen) ontvangen een jaarlijkse syndicale premie.

Lees meer

Vergoeding arbeidsongeschiktheid

Bijkomende vergoeding, aanvullend op de ziektevergoedingen van het ziekenfonds voor de arbeiders in de betonsector.

Lees meer

Vergoeding dodelijk arbeidsongeval

Bij het overlijden als gevolg van een arbeidsongeval, ontvangt de familie, mits voorwaarden, een vergoeding.

Lees meer