Sociale voordelen

Blijfpremie

Voordeel voor arbeiders die blijven werken terwijl ze aanspraak op het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) kunnen maken.

Lees meer

Outplacement

Ontslagen arbeiders die aan bepaalde leeftijds- en anciënniteitcriteria voldoen, kunnen een begeleiding krijgen.

Lees meer

Sectoraal aanvullend pensioenplan

Arbeiders genieten van een verzekering 2de pijler, bestaande uit jaarlijkse stortingen gelinkt aan hun sectoranciënniteit.

Lees meer

Sectorale hospitalisatieverzekering

Een hospitalisatieverzekering na 6 maanden sectoranciënniteit, zonder medische formaliteiten of wachttijd.

Lees meer

Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Twee sectorale stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag zijn voorzien voor de arbeiders uit de sector.

Lees meer

Syndicale premie

Arbeiders en ex-arbeider in SWT die gesyndiceerd zijn, ontvangen een jaarlijkse syndicale premie.

Lees meer

Vergoeding arbeidsongeschiktheid

Bijkomende vergoeding, aanvullend op de ziektevergoedingen van het ziekenfonds.

Lees meer

Vergoeding dodelijk arbeidsongeval

Bij het overlijden als gevolg van een arbeidsongeval, kan de familie aanspraak maken op een vergoeding.

Lees meer

Vergoeding tijdskrediet landingsbaan

Bijkomende vergoeding, aanvullend op de onderbrekingsuitkeringen van de RVA.

Lees meer