Terugvordering coronapremie

De sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van 14 december 2021 voorziet in de toekenning van een eenmalige coronapremie in de vorm van consumptiecheques. De cao legt eveneens de voorwaarden en modaliteiten vast voor de toekenning van deze coronapremie van maximaal 400 EUR.

De in overeenstemming met de hierboven vermelde cao toegekende coronapremie, verhoogd met de patronale bijdrage van 16,5%, kan door de werkgever worden teruggevorderd bij het SFBI.

De terugvordering is beperkt tot de arbeiders die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie (106.02). De terugvordering is dus niet mogelijk voor uitzendkrachten die een coronapremie van het uitzendkantoor hebben ontvangen. De terugvorderingsmogelijkheid geldt ook niet voor de bedienden aan wie een coronapremie werd toegekend.

Voor de terugvordering dient U het aanvraagformulier volledig in te vullen en het samen met de vereiste bewijsstukken te e-mailen naar coronapremie@fondsbeton.be. De aanvraag moet bij het SFBI ingediend worden voor 30 juni 2022.

Voor bijkomende informatie of verdere vragen kan U steeds terecht op het e-mailadres coronapremie@fondsbeton.be.